PRACOWNIA KOMPUTEROWA
Finansowanie zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania edukacyjnego wykorzystywanego w tej poradni zostało dokonane ze środków finansowanych z EFS
Informacje o polityce prywatności zgodnej z RODO