LITERATURA PEDAGOGICZNA
 • Barańska Małgorzata, „Czytam ze zrozumieniem i rozwiązuję zadania”, Wydawnictwo Harmonia, 2002

 • Mickiewicz Janina, „Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla klas młodszych”, Wydawnictwo TNOiK , 1999

 • Zakrzewska Barbara, „I Ty będziesz dobrze pisać”, Wydawnictwo WSIP, 2005

 • Gmosińska Danuta, „Czytam, rozumiem, wiem. Teksty i ćwiczenia dla uczniów”, Wydawnictwo Res Polona, 2005

 • Iwanowicz Małgorzata, „Mistrz ortografii. Podręcznik do systematycznej nauki ortografii”, Wydawnictwo Res Polona

 • M. Bogdanowicz: Trudne litery, Gdańsk 1993, Agencja Goering

 • M. Bogdanowicz, A. Adryjanek: Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów, Gdańska 2004.


 • M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Rożyńska: „Uczeń z dysleksją w domu. Poradnik nie tylko dla rodziców”, Gdańska 2007.

 • M. Bogdanowicz: „ Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie”, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2005.


 • M. Bogdanowicz, M. Smoleń: Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych”, Wyd. Harmonia, 2004.


 • W. Brejnak : „Będę pierwszoklasistą– Zeszyty do ćwiczeń graficznych.”, Warszawa, Fabryka Pomocy Naukowych.


 • Z. Saduś: „ Zeszyt ćwiczeń do nauki ortografii dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych – ch –h, ó – u,” Wydawnictwo Oświatowe Promyk, Opole.


 • A. Jurek: „Skoncentruj się. Zestaw ćwiczeń dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych ze wskazówkami jak uczyć się skutecznie” , Harmonia.


 • J. Jastrząb: „Gry i zabawy w terapii pedagogicznej”, „Usprawnienia funkcji percepcyjno – motorycznych u dzieci dyslektycznych”, Warszawa 1994, CMPP .


 • L. Szyndler: „Pomyśl zapamiętaj zapisz. Ćwiczenia wspomagające myślenie i koncentrację uwagi część 1 i 2”, Wyd. Pol-Druk.


 • E. Kujawa, M. Kurzyna: „ Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych”, Warszawa 1994, WSiP

 • R. Czabaj, A. Piechnik-Kaszuba: Ortograffiti ch-h. Poziom 2”, „Ortograffiti mix. Poziom 2”, „Ortograffiti ó-u. Poziom 2”, „Ortograffiti rz-ż. Poziom 2”, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Gdańsk 2003/ 2004.


 • J. Studnicka : „Pisownia wyrazów z RZ wymiennym – zeszyt 1”, „ Pisownia wyrazów z RZ niewymiennym – zeszyt 2”, „ pisownia wyrazów z RZ po spółgłoskach – zeszyt 3”,„Pisownia wyrazów z Ż wymiennym – zeszyt 4”, „Pisownia wyrazów z Ż niewymiennym – zeszyt 5”, „ Pisownia wyrazów z CH, H - zeszyt 7”, „ Pisownia wyrazów z Ó, U – zeszyt 6”, „ Pisownia wyrazów z ę ,en, em, ą, on, om, ji, ii – zeszyt 8”, „Ćwiczenia grafomotoryczne - zeszyt 9”, „Ortograffiti. Czytanie za zrozumieniem rz-ż, u-ó”, „Ortograffiti. Czytanie ze zrozumieniem ch-h, ą-ę, ji-ii”. Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Gdańsk 2003/ 2004.

Informacje o polityce prywatności zgodnej z RODO