Rola rodziców w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej
2020-05-20 14:35:26

O pierwszych wyborach „kim będę” dziecko mówi już w pierwszych latach swojego życia. Zwykle rzadko to się sprawdza, jednak pokazuje, jak ważna dla młodego człowieka jest decyzja, co będzie robił w życiu zawodowym. Proces podejmowania decyzji zaczyna się w rodzinie, kiedy młody człowiek obserwuje rodziców i ich stosunek do wykonywanej pracy. Potem rozszerza się to na dalsze środowisko.

Rodzic może być doradcą dla swojego dziecka w różnych sprawach dnia codziennego. Może być także doradcą, kiedy dziecko wybiera szkołę ponadpodstawową, profil czy przyszły zawód.

Rodzic może:

 • zaobserwować, co lubi jego dziecko robić, co je pasjonuje, zajmuje, ciekawi (dziecięce zabawy są bardzo często pierwszym źródłem informacji o zainteresowaniach dziecka),
 • przyglądać się temu, w których obszarach, zajęciach dziecko czuje się jak „ryba w wodzie”,
 • rozmawiać z dzieckiem o tym, co ono lubi robić w czasie wolnym,
 • być inicjatorem rozmów na temat przedmiotów szkolnych, zajęć pozalekcyjnych, które mogą być źródłem wiedzy o potencjale dziecka,
 • towarzyszyć dziecku w codziennych obowiązkach, co pozwala na przejście z dzieckiem fazy marzeń, zawodowych fantazji („Będę sławnym muzykiem albo pilotem myśliwca”), fazy zainteresowań („Świetnie, gdy mamy dwie fizyki. Gorzej, gdy dwie historie”) i tak do krystalizacji pomysłów, poszukiwania konkretnych pomysłów na siebie („Interesuje mnie programowanie. Wybiorę technikum i będę technikiem programistą”),
 • współpracować ze szkolnym doradcą zawodowym, by zaangażować się w podejmowanie wspólnych działań o charakterze doradczym.

Rodzice są różni, tak jak różne są ich dzieci. Prezentują odmienne postawy wobec swoich dzieci i ich trudności, także tych związanych z decyzjami edukacyjno-zawodowymi. Może zdarzyć się, że rodzic nie docenia swoich kompetencji doradczych, umniejsza ich znaczenie, przydatność. Bywa, że nie ma świadomości, jak bardzo może pomóc. Po prostu nie czuje się doradcą. Wtedy zwykle stosuje postawę unikająca i decyzję zostawia dziecku. Są też tacy rodzice, którzy swoją rolę przerysowują i narzucają swoje zdanie. W takich sytuacjach dzieci mają za zadanie zgodzić się, nie odmawiać i np. przejąć biznes bądź kontynuować tradycję.

Jak mądrze wspierać dziecko?

  1. Warto przeprowadzić z dzieckiem tzw. analizę jego osiągnięć:

   a) Przeanalizować możliwości intelektualne dziecka. Czy na pewno poradzi sobie w szkole o wyższych wymaganiach edukacyjnych np. w liceum czy technikum.

   b) Zastanowić się, czy dziecko jest gotowe na wysiłek edukacyjny związany z nauka np. w liceum.

   c) Warto zwrócić uwagę na oceny dziecka z poszczególnych przedmiotów, ale również na fakt, czy lubi się ich uczyć i czy go interesują.

   d) Zastanowić się nad kierunkiem, w jakim jest uzdolnione – czy moje dziecko raczej woli uczyć się przedmiotów ścisłych czy humanistycznych, może lubi języki obce, a może jest urodzonym sportowcem, plastyczką itp.

  2. Zainteresowania i pasje - co robi w wolnym czasie, nawet jak gra w gry czy ogląda filmy na YouTube, to o jakiej treści, co go tam interesuje? Być może ma jakieś szczególne umiejętności w jakiejś dziedzinie, np. lubi opiekować się dziećmi, zwierzętami, projektuje sobie stroje czy swój pokój. Albo uwielbia robić makijaże. Może miksuje muzykę albo chętnie gotuje?

  3. Na jakie zajęcia pozalekcyjne chodzi lub chodziło?

  4. Jaki jest jego stan zdrowia – do szkół zawodowych (technikum i branżowych) konieczne jest zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.

  5. Jaki ma temperament – czy raczej woli pracować w grupie czy indywidualnie, lubi działać według planu czy spontanicznie, itp.

  6. W jakich obszarach zawodowych jest większe prawdopodobieństwo, że się sprawdzi np. w pracy: z ludźmi, z maszynami i urządzeniami, z przyrodą, w tym ze zwierzętami, z liczbami, artystycznej.

  Warto jeszcze:

   a) Pojechać z dzieckiem do wybranych szkół na dzień otwarty i sprawdzić, jak dziecko tam się czuje.
   b) Dowiedzieć się jak najwięcej o danym zawodzie, jeśli dziecko wybrało technikum lub szkołę branżową.
   c) Zastanowić się wspólnie z dzieckiem, dlaczego wybiera ten, a nie inny profil klasy w liceum. Innymi słowy, do czego mu w przyszłości będzie potrzebna rozszerzona biologia, geografia lub inny przedmiot.
   d) Skorzystać z pomocy doradcy zawodowego, który pomoże dziecku w określeniu jego predyspozycji zawodowych oraz ułatwi wybór szkoły czy studiów.
   e) Skorzystać z pomocy doradcy zawodowego w szkole, pedagoga lub nauczyciela realizującego zadania z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Doświadczenia wyniesione z domu rodzinnego mają duże znaczenie. Środowisko rodzinne niejednokrotnie silnie oddziałuje na to, co uczeń myśli o swojej przyszłości. Doświadczenia zawodowe rodziców, tradycje zawodowe w rodzinie, wartości preferowane przez rodziców, ich aspiracje życiowe/zawodowe, postawy i nastawienie do rzeczywistości to te czynniki, które niejednokrotnie rzutują na to, co myślą, co mówią i na co decydują się uczniowie szkół podstawowych.

Rodzina stanowi dla dziecka bardzo ważny punkt odniesienia w rozumieniu świata, także tego związanego z pracą zawodową, wykonywaniem zawodu czy uczeniem się. Wiadomości przekazywane przez rodziców o zawodach, szkołach, pracy zawodowej to często pierwsze źródło informacji.

W szkole podstawowej, choć nie tylko, konieczna jest współpraca między rodzicami, uczniami i szkołą, m.in. w sytuacjach, gdy chodzi o pomoc dzieciom w przygotowywaniu się do podjęcia decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Zmiany na rynku pracy, wzrastająca liczba informacji na temat zawodów, ścieżek kształcenia, mogą wpływać negatywnie na młodzież, która czuje się zagubiona, której trudno jest samodzielnie określić dla siebie drogowskazy na przyszłość. Często uczniowie są zdemotywowani, kiedy słyszą, że dzisiaj czas niepewny, trudny do przewidzenia „czym się zająć i co warto robić w życiu”. Uczniowie ostatnich klas, motywowani głównie terminami (np. egzaminów, rekrutacji), decyzje o wyborze szkoły ponadpodstawowej często podejmują na ostatnią chwilę. Zatem istnieje spore ryzyko, że ich decyzje mogą być spontaniczne, pochopne i nieprzemyślane.

Taka rzeczywistość, która jest do zaobserwowania, powinna zobowiązywać do zaangażowania się szkoły i rodziców, by moment podejmowania decyzji przez młodych ludzi wyglądał zupełnie inaczej. Szkoła zwykle włącza się w proces podejmowania przez uczniów decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej. Współpraca szkoły z uczniami i odwrotnie jest oczywista. Jest ona bardzo czytelna i dla uczniów i dla szkoły/nauczycieli. Także w obszarze doradztwa zawodowego. Natomiast mniej przejrzysta jest obecność rodziców we współpracy na rzecz działań o charakterze doradczym. Bardzo często rodzice są angażowani dopiero na koniec szkoły podstawowej, gdy są organizowane np. spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych, targi edukacyjne, albo wtedy, gdy wychowawca klasy podczas zebrania uświadamia im, jak ważna decyzja czeka ich dzieci.

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
2020-05-20 11:35:24


ORGANIZACJA PRACY PORADNI
PODCZAS STANU EPIDEMII
2020-05-04 15:32:00

Od 04.05.2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie wznawia swoją działalność w zakresie diagnoz w celu diagnozowania dzieci i uczniów na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami wizyty w Poradni.
Jednocześnie prosimy o przestrzeganie poniższych zasad dla bezpieczeństwa własnego i pracowników.

INFO-DLA-KLIENTOW.docx
INFO-DLA-RODZICOW.docx

Edukacja w czasach pandemii - bezpłatna
publikacja dla nauczycieli.
2020-04-29 22:57:38

"Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19.Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele". Publikacja pod redakcją prof.Jacka Pyżalskiego dotycząca wielu istotnych spraw, między innymi: relacji uczeń-nauczyciel, relacji rówieśniczych, doboru narzędzi w edukacji zdalnej.

Edukacja w czasach pandemi wirusa COVID-19 pobierz ebooka

Autyzm Terapia
2020-04-17 12:56:40

Na kanale znajdą Państwo wiedzę merytoryczną oraz narzędzia umożliwiające kontynuowanie terapii w domu przez rodziców.

Autyzm terapia - kliknij na kanał youtube
Jak radzić sobie z emocjami dzieci
2020-04-08 10:40:45

Wielu rodziców cieszy się z tego, że ma spokojne, grzeczne i ułożone dzieci. Tylko czy naprawdę jest się z czego cieszyć? Nazbyt ciche dziecko, które tłumi swoje emocje, z czasem może nabawić się wielu poważnych problemów – ostrzega Marzena Martyniak, psycholog z Instytutu Rozwoju Emocji.

Wywiad - Jak radzić sobie z emocjami żeby dzieci wyrosły na szczęśliwych dorosłych - kliknij
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
2020-04-07 14:11:50

Od 1 marca 2020 roku został uruchomiony Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Numer telefonu to: 116 111. Prowadzony jest przez fundację „Dajemy Dzieciom siłę”. Dzwonić można przez całą dobę!

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
2020-04-02 11:48:21

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, inaugurujący Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu.

Nie bądź zielony w temacie autyzmu, bądź niebieski! Zaświeć z nami na niebiesko!

Jak skutecznie uczyć się w domu?
2020-04-01 12:19:31

Polecamy webinar, w którym poruszono między innymi temat organizacji nauki zdalnej, ustalania priorytetów, budowania I podtrzymywania motywacji, ustalania organizacji pracy/nauki, radzenia sobie z nadmiarem zadań.

Wsparcia psychologiczne w czasie epidemii - cykl podcastów Akademii NFZ
2020-03-31 09:54:39

Lęk, niekontrolowane emocje czy konflikty rodzinne – z takimi sytuacjami mamy do czynienia w okresie izolacji spowodowanej epidemią koronawirusa. Jak sobie z nimi poradzić? Jak nie poddać się lękowi i nie dać się obezwładnić stresowi?

Cykl wsparcia psychologicznego w czasie epidemii.

Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii - cykl podcastów Akademii NFZ

Plan emisji podcastów:

 • 31 marca: Lęk - co zrobić, by Tobą nie zawładnął?
 • 1 kwietnia: Izoluj się pozostając w kontakcie z innymi
 • 2 kwietnia: 3 Kontrola - jak jej nie stracić?
 • 3 kwietnia: Konflikty w rodzinie - jak do nich nie dopuścić?
 • 4 kwietnia: Obniżenie nastroju - zrób nowy plan
 • 5 kwietnia: Lęk przed utratą pracy - jak sobie z nim poradzić?
 • 6 kwietnia: Techniki relaksacji - jak się zregenerować?
 • 7 kwietnia: Społeczna odpowiedzialność - myśl o innych
 • 8 kwietnia: Zespół stresu pourazowego - jak zadbać o swoją przyszłość?
 • 9 kwietnia: Ruch to zdrowie, ale pamiętaj o bezpieczeństwie
Dyżur telefoniczny specjalistów poradni, aby pomóc uczniom i rodzicom
2020-03-31 09:54:37

Specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznej codziennie w godzinach 8-15 udzielają bezpłatnych porad telefonicznych. Można uzyskać wsparcie specjalistów oraz rady jak postępować z dzieckiem, aby ułatwić mu odnalezienie się w tej niełatwej rzeczywistości i pomóc zrozumieć konieczność izolacji.

Darmowa książka elektroniczna o koronawirusie dla dzieci od Wydawnictwa Olesiejuk
2020-03-30 11:07:24
Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie
2020-03-28 10:01:22

Polecamy bajkę terapeutyczną do poczytania dzieciom:
do pobrania: Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie
Źródło: http://dorotabrodka.pl/blog

Uczenie się i pamięć
2020-03-25 12:12:46
Platformy i lekcje online dla dzieci
2020-03-25 12:08:17

Zapraszamy na stronę z ćwiczeniami:
Ćwiczenia i nauka online dla najmodszych

Jak rozmawiać z dziećmi na temat zagrożenia
2020-03-18 12:03:02
Czas na czytanie
2020-03-17 10:06:29

Lista książek, polecanych przez Fundację Edico i FPC
https://fpc.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Zaproszenie_Edico.pdf

Książki polecane przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom
www.calapolskaczytadzieciom.pl/co-czytac/

Serwis o książkach dla dzieci Fundacji Czas Dzieci
www.czasdzieci.pl/ksiazki/
KOMUNIKAT!!!
2020-03-15 11:13:44

Zarządzeniem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 16.03.2020 r. wprowadza się zmianę w organizacji pracy poradni w tym zmiany dotyczące obsługi interesantów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie
 

Szanowni Państwo

W związku z zagrożeniem zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19, kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne. Jednym z najważniejszych zaleceń służb epidemiologicznych jest rekomendacja pozostania w domach i ograniczenia spotkań.

W okresie od 16.03.2020 do odwołania Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w pilnych przypadkach przyjmuje klientów bezpośrednio od 9.00 do 11.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w sprawach nadzwyczajnych.

Telefony do sekretariatu:

 • 24 355-78-85
 • 24 253-38-29
 • 24 357-41-07
ZAPRASZAMY NA INSTRUKTARZ MASAŻU SHANTALA
2018-10-19 12:55:21

Oferta skierowana do: rodziców z niemowlakami

W programie:

 • praktyczna nauka masażu Shantala
 • teoretyczne podstawy masażu dziecięcego
 • korzyści płynące z regularnego masowania
 • zmysł dotyku – jako pierwsza forma komunikacji między dzieckiem a rodzicem
 • znaczenie bliskości
 • kształtowanie świadomości własnego ciała dziecka

Prowadząca: mgr Katarzyna Bieguszewska - certyfikowany instruktor masażu Shantala, neurologopeda

Ogólnopolski Tydzień Kariery
2018-10-11 09:00:00

Już po raz dziesiąty pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie aktywnie włączają się w realizację działań z zakresu doradztwa szkolnego i zawodowego.

osoby odpowiedzialne: Anna Burchard - pedagog
Joanna Szczepańska - psycholog